Dražby online zde

RD Uherský Ostroh

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažímasedlovou a pultovou střechou, sčástečněvybaveným podkrovím. Půdorys zastavěné plochy domu je nepravidlený.
Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP zeseverozápadní strany. Podkroví přístupné po vnitřním strmém schodišti.
Celková výměra pozemků dle LV je 117 m2.

Obvyklá cena dle posudku 620 000 Kč
Nejnižší podání 220 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 60 000 Kč
Zahájení dražby 14.6.2013 11:30 11:30
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 14.června 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 474 postavený na parcele st.p.č. 444
Pozemků:
- parcela st.p.č. 444 – zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsáno na LV č. 615, katastrální území Ostrožské Předměstí, obec Uherský Ostroh, část obce Ostrožské Předměstí, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Uherský Ostroh, OND316

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: OND316

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín