Dražby online zde

RD Březolupy

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, sčástečně vybaveným podkrovím.
Dům je rozdělený na dva samostatné byty se společným vchodem aWC. Půdorys zastavěné plochy domu je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP z jihozápadní strany zpříjezdové cesty. Podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm.
Celková výměra pozemků dle LV je 549 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 800 000 Kč
Nejnižší podání 1 080 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Zahájení dražby 18.4.2013 10:00
Místo dražby IH Moskva Zlín, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 18.dubna 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

5.dubna 2013 (pátek) ve 10.00 hod
16.dubna 2013 (úterý) v 15.10 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Březolupy, obec Březolupy č.p. 246
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 246 postavený na parcele st.p.č. 14/1
Pozemků:
- parcela st.p.č. 14/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 3044/6 – zahrada
- parcela p.č. 3044/8 - zahrada
vše zapsáno na LV č. 158, pro katastrální území Březolupy, obec Březolupy, část obce Březolupy, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Březolupy, DD244

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD244

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín