Dražby online zde

RD Rájec-Jestřebí

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, bezvybaveného podkroví. Dům má 2 samostatné bytové jednotky vkaždém podlaží, sespolečným vchodem. Půdorys zastavěné plochy domu je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP z jihovýchodní strany, ze dvora. Podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm.
Celková výměra pozemků dle LV je 2.190 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 640 000 Kč
Nejnižší podání 990 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Zahájení dražby 18.4.2013 11:00
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 18.dubna 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

5.dubna 2013 (pátek) ve 13.15 hod.
16.dubna 2013 (úterý) v 12.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Rájec nad Svitavou, obec Rájec-Jestřebí č.p. 324
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 324 postavený na parcele p.č. 935
Pozemků:
- parcela p.č. 935 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 936 – zahrada
- parcela p.č. 1842/146 – orná půda
vše zapsáno na LV č. 516, pro katastrální území Rájec nad Svitavou, obec Rájec-Jestřebí, část obce Rájec, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Rájec-Jestřebí, ND317

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND317

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín