Dražby online zde

RD Babice

Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím, sčástečně sedlovou střechou svybaveným podkrovím a částečně pultovou střechou bez možnosti podkroví. Dům pravděpodobně lze rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky. Půdorys zastavěné plochy domu je ve tvaru písmene L. Hlavní vchody dodomu jsouvúrovni 1.NP ze severní strany. Podkroví je přístupné nejspíš vnitřním schodištěm.
Celková výměra pozemků dle LV je 1.385 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 490 000 Kč
Nejnižší podání 900 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Zahájení dražby 18.4.2013 11:20
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 18.dubna 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

5.dubna 2013 (pátek) ve 11.15 hod.
16.dubna 2013 (úterý) v 14.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Babice u Uh. Hradiště, obec Babice č.p. 50.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 50 postavený na parcele p.č. 499
Pozemků:
- parcela p.č. 499 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 63 – zahrada
- parcela p.č. 495 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č.496/2 – zahrada
- parcela p.č. 500 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 407, pro katastrální území Babice u Uherského Hradiště, obec Babice, část obce Babice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Babice, ND318

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND318

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín