Dražby online zde

RD Nemochovice

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, bezvybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je zhruba obdélníkový spodélnou osou vorientaci severozápad-jihovýchod. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP zeseverovýchodní strany. Byla provedena revitalizace fasády sdodatečným zateplením a výměnou oken a vstupních dveří. Dům je nejspíš napojen na veřejný vodovod, plynovod a elektrickou síť. Splaškové vody svedeny do jímky na vyvážení.

Celková výměra pozemků dle LV je 7.533 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 200 000 Kč
Nejnižší podání 720 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 170 000 Kč
Zahájení dražby 14.6.2013 10:30
Místo dražby IH Moskva Zlín, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 14.června 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

23.května 2013 (čtvrtek) v 11.45 hod.
12.června 2013 (středa) ve 14.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. rodinný dům č.p. 16, k.ú. Nemochovice, obec Nemochovice, část obce Nemochovice.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 16 postavený na parcele st.p.č. 27
- budova bez čp/če postavená na parcele st.p.č. 162
Pozemků:
- parcela st.p.č. 27 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 162 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 28/1 – ovocný sad
- parcela p.č. 75/1 – zahrada
Pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK): p.č. 1201/2, p.č. 1206/2, p.č. 1354/2
vše zapsáno na LV č. 1042, pro katastrální území Nemochovice, obec Nemochovice, část obce Nemochovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Nemochovice, ND322

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND322

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín