Dražby online zde

RD Dobročkovice

Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bezvybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP ze severovýchodní strany. Půda jepřístupná zvenčí.

Celková výměra pozemků dle LV je 220 m2.

Obvyklá cena dle posudku 150 000 Kč
Nejnižší podání 90 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 20 000 Kč
Zahájení dražby 14.6.2013 10:45
Místo dražby IH Moskva Zlín, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 14.června 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

23.května 2013 (čtvrtek) ve 12.00 hod.
12.června 2013 (středa) ve 13.45 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. objekt k bydlení č.p. 10, k.ú. Dobročkovice, obec Dobročkovice, část obce Dobročkovice.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 10 postavený na parcele st.p.č. 107
Pozemků:
- parcela st.p.č. 107 – zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsáno na LV č. 446, pro katastrální území Dobročkovice, obec Dobročkovice, část obce Dobročkovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Dobročkovice, ND323

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND323

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín