Dražby online zde

Pozemek Šenov u Ostravy

Předmětem dražby je stavební pozemek (v zastavitelných plochách podle územního plánu) – volné stavební místo v proluce stávající zástavby samostatně stojících rodinných domů (omezeně využitelné z důvodu 2 vedení nadzemních elektrických sítí).
Pozemek má rovinatý charakter. Přístup k pozemku je od severozápadu a severovýchodu, po zpevněné komunikaci. Z pohledu vybavenosti lokality inženýrskými sítěmi je pozemek využitelný pro umístění novostavby rodinného domu.
Pozemek je nyní užíván jako zatravněná plocha. Nejsou zde žádné stavby a kromě plotů ani venkovní úpravy.
Na pozemku se vyskytuje několik ovocných stromů.

Obvyklá cena dle posudku 340 000 Kč
Nejnižší podání 230 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 9.7.2013 10:00
Místo dražby v pobočce dražebníka IH Moskva ve Zlíně, přízemí, nám. Práce 2512, Zlín
Zápis účastníků 9.července 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

1.července 2013 (pondělí) v 11.00 hod.
4.července 2013 (čtvrtek) v 16.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. parcela p.č. 2191/3, k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov, část obce Šenov.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Pozemek:

- parcela p.č. 2191/3 – orná půda

vše zapsáno na LV č. 1598, katastrální území Šenov u Ostravy, obec Šenov, část obce Šenov, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemek Šenov u Ostravy, ND328

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ND328

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín