Dražby online zde

RD Kostomlaty nad Labem

Předmětem dražby je rodinný dům, určený pro trvalé bydlení.
Jedná se o dům s jedním podlažím, prvním a druhým nadzemním podlažím, valbovou střechou,
garáž je součástí suterénu pod přední částí domu.
Na pozemku je kopaná studna, zahrada s ovocnými stromy a travním porostem.
K objektu vedou přípojky elektřiny, plynu a kanalizace. Zásobování vody probíhá z vlastní studny.

Celková výměra pozemků dle LV je 797m2.

Obvyklá cena dle posudku 3 187 000 Kč
Nejnižší podání 1 600 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 450 000 Kč
Zahájení dražby 11.7.2013 11:50
Místo dražby v prostorách Hotelu Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9
Zápis účastníků 11.července 2013 od 11.00 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

8.července 2013 (pondělí) v 11.00 hod.
9.července 2013 (úterý) v 11.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. rodinný dům č.p. 356, k.ú. Kostomlaty nad Labem, obec Kostomlaty nad Labem,
část obce Kostomlaty nad Labem.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 356 postavený na parcele st.p.č. 212/3
Pozemků:
- parcela st.p.č. 212/3 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 212/2 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 256, pro k.ú. Kostomlaty nad Labem, obec Kostomlaty nad Labem, část obce Kostomlaty nad Labem, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Kostomlaty nad Labem, ND330

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND330

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín