Dražby online zde

RD Praha - Dolní Chabry

Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím apravděpodobně splně vybaveným podkrovím.

Vedlejší stavby:
· Hospodářské stavení – samostatná zděná stavba s pultovou střechou
· Garáž – samostatná zděná stavba spultovou střechou.


Celková výměra pozemků dle LV je 501 m2.

Obvyklá cena dle posudku 5 000 000 Kč
Nejnižší podání 2 530 000 Kč
Min. příhoz 100 000 Kč
Dražební jistota 700 000 Kč
Zahájení dražby 11.7.2013 12:10
Místo dražby v prostorách Hotelu Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9
Zápis účastníků 11.července 2013 od 11.00 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

8.července 2013 (pondělí) v 10.00 hod.
9.července 2013 (úterý) v 10.30 hod


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Dolní Chabry, obec Praha, část obce Dolní Chabry, objekt k bydlení č.p. 422..
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 422 postavený na parcele p.č. 1088
Pozemek:
- parcela p.č. 1088 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 1089 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 141 pro katastrální území Dolní Chabry, obec Praha, část obce Dolní Chabry, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Praha - Dolní Chabry, ND250

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

PŘERUŠENO
Číslo dražby: ND250

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín