Dražby online zde

Byt Příbram

Předmětem dražby je byt velikosti 3+1 s podílem na společných částech domu č.p.363 a na pozemku st.p.č.1227.
Byt se nalézá v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 363.
Byt je udržován v dobrém stavu, konstrukce jsou původní.

Dispoziční řešení:
kuchyně, tři pokoje, koupelna, WC, předsíň a sklepní kóje.

Podlahová plocha bytu, bez plochy sklepu, činí 75,10 m2, plocha sklepu je 2,90 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 100 000 Kč
Nejnižší podání 740 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Zahájení dražby 11.7.2013 11:50
Místo dražby v prostorách Hotelu Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9
Zápis účastníků 11.července 2013 od 11.00 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

8.července 2013 (pondělí) v 15.00 hod.
9.července 2013 (úterý) v 15.45 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. bytová jednotka č. 363/1 v budově Příbrami VII, č.p. 363, k.ú. Příbram, obec Příbram.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- bytová jednotka č. 363/1 - způsob využití byt, v budově Příbrami VII, č.p. 363, LV 5976, bytový dům, na stavební parcele 1227. Dále podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 156/1093 - stavební parcela 1227, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 192 m2 a bytový dům v Příbrami VII, č. p. 363, byt. dům, na stavební parcele 1227.
Vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Příbram, katastrální území Březové Hory na LV č. 9701.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Příbram, DD251

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: DD251

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín