Dražby online zde

RD Boršice

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a vysokou sedlovou a valbovou střechou, bez vybaveného podkroví. Dům je napojen na veřejnou elektrickou síť.
Voda je odebírána z vlastní studny. Splaškové vody svedeny do trativodu.Ústřední topení z kotle na tuhá paliva.
V posledních letech byla provedena revitalizace fasády s dodatečným zateplením a výměnou oken.

Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, chodba, 4 sklepní místnosti
1.NP: schodiště, chodba, kuchyň, spíž, 4 pokoje, sklad, komora, chodba, koupelna, WC

Celková výměra pozemků dle LV je 12.987 m2

Obvyklá cena dle posudku 1 260 000 Kč
Nejnižší podání 630 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 160 000 Kč
Zahájení dražby 9.10.2013 10:40
Místo dražby v prostorách IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 9.října 2013 od 9.30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky

9.září 2013 (pondělí) v 11.00 hod.
8.října 2013 (úterý) ve 13.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. rodinný dům č.p. 441, k.ú. Boršice u Buchlovic, obec Boršice.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík, nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 441 postavený na parcele st.p.č. 477
- budova bez čp/če – zem. used. postavená na parcele st.p.č. 138/1
- budova bez čp/če – zem. used. postavená na parcele st.p.č. 138/3
Pozemků:
- parcela st.p.č. 138/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 138/3 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 138/4 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 138/6 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 477 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 1/56 – orná půda
- parcela p.č. 1/121 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 1/193 – ostatní plocha
- parcela p.č. 1/268 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 1/349 – orná půda
- parcela p.č. 1554/2 – zahrada
- parcela p.č. 1562 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 1563/1 – orná půda
- parcela p.č. 1563/2 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 1576/2 – orná půda
- parcela p.č 1655/3 – zahrada
- parcela p.č. 1655/4 – zahrada
- parcela p.č. 1655/5 – orná půda
- parcela p.č. 4863 – vodní plocha
- parcela p.č. 4892 – ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 636, katastrální území Boršice u Buchlovic, obec Boršice, část obce Boršice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Boršice, ND336

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND336

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín