Dražby online zde

RD Ivančice

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je (s přístavbou do dvora) nepravidelný. Hlavní vchod dodomu je v úrovni 1.NP ze severozápadní strany. Sklep je přístupný po vnitřním schodišti. Půda je přístupná stropním otvorem.
Přípojky inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynová aelektrická.

Dispoziční řešení:
1.PP: malá sklepní místnost
1.NP: chodba, 3 pokoje, spíž, kuchyň, koupelna, kotelna, sklad

Celková výměra pozemků dle LV je 279 m2.

Obvyklá cena dle posudku 790 000 Kč
Nejnižší podání 400 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 2.4.2014 9:00 , ukončení dražby bude nejdříve za 20 minut, tj. v 9:20 hodin.
Místo dražby www.okdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.okdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby tj. do 2.4.2014 do 9.00 hodin.
Prohlídky

17.února 2014 (pondělí) v 15.00 hod.
31.března 2014 (pondělí) ve 14.00 hod
.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. objekt k bydlení č.p. 447, k.ú. Ivančice, obec Ivančice, část obce Ivančice.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík, nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- stavební parcela st.p.č. 562 jejíž součástí je objekt k bydlení č.p.447
- stavební parcela st.p.č. 562 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 331/4 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 1054, katastrální území Ivančice, obec Ivančice, část obce Ivančice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Ivančice , ND352

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND352

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín