Dražby online zde

RD Třebechovice pod Orebem

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je obdélníkový s podélnou osou severozápad-jihovýchod. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP.

Dům je napojen na veřejný vodovod, plynovod a elektrickou síť. Voda je odebírána také z vlastní studny. Splaškové vody svedeny do septiku. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné a třífázové elektroinstalace.

Celková výměra pozemků dle LV je 779 m2

Obvyklá cena dle posudku 690 000 Kč
Nejnižší podání 490 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 120 000 Kč
Zahájení dražby 9.10.2013 11:30
Místo dražby v prostorách IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 9.října 2013 od 9.30 hod.do zahájení dražby
Prohlídky

5.září 2013 (čtvrtek) ve 12.00 hod.
7.října 2013 (pondělí) ve 12.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Štěnkov, obec Třebechovice pod Orebem, část obce Štěnkov, rodinný dům č.p. 32.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík nejpozději do 8.00hod. v den konání prohlídky, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
Budovy:
- rodinný dům č.p. 32 postavený na parcele st.p.č.39
Pozemku:
- parcela st.p.č. 39 – zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsáno na LV č. 265, pro katastrální území Štěnkov, obec Třebechovice pod Orebem, část obce Štěnkov, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Třebechovice pod Orebem, DD248

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD248

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín