Dražby online zde

Pozemky Valtice

Předmětem dražby je pozemek v průmyslové zóně města Valtice p.č. 3323/4 o výměře 16 819 m2.
Pozemek je napojen na komunikaci, v blízkosti železnice, je možno jej napojit na elektrickou energii, vodovod a plynovod. Pozemek lze využít v rámci průmyslové zóny. S ohledem na jeho situování je u něj možná změna využití.

Předmětem dražby je i pozemek p.č. 3033/7 o výměře 2 573 m2, který je začleněn do lánu polí a je zemědělsky obhospodařovaný.

Obvyklá cena dle posudku 3 082 250 Kč
Nejnižší podání 1 030 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 270 000 Kč
Zahájení dražby 3.4.2014 10:00 , ukončení dražby bude nejdříve za 20 minut, tj. v 10:20 hodin.
Místo dražby www.realdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.realdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby, tj. 3.dubna 2014 se zahájením v 10.00 hodin.
Prohlídky


Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
Pozemků:
- parcela p.č. 3033/7 – orná půda
- parcela p.č. 3323/4 – orná půda
vše zapsáno na LV č.2149, pro katastrální území Valtice, obec Valtice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemky Valtice, ODD252

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD252

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín