Dražby online zde

RD Těšetice u Znojma

Předmětem dražby je dům s jedním nadzemním podlažím (pravděpodobně s malým sklepem) a sedlovou střechou, nejspíše bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je nepravidelný. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP z ulice ze západní strany. Sklep a půda jsou přístupné pravděpodobně po vnitřním schodišti. Dům je nejspíš napojen na veřejnou kanalizaci a elektrickou síť. Voda je odebírána pravděpodobně z vlastní studny.

Celková výměra pozemků dle LV je 1.308 m2.

Obvyklá cena dle posudku 670 000 Kč
Nejnižší podání 335 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 80 000 Kč
Zahájení dražby 27.11.2013 11:15 , ukončení dražby bude nejdříve za 30 minut, tj. v 11.45 hodin.
Místo dražby www.okdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.okdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby tj. do 27.11.2013 do 11.15 hodin.
Prohlídky

25.října 2013 (pátek) v 15.30 hod.
26.listopadu 2013 (úterý) ve 12.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. objekt k bydlení č.p. 24, k.ú. Těšetice u Znojma, obec Těšetice.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík, nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 24 postavený na parcele p.č. 112
Pozemků:
- parcela p.č. 112 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 111 – zahrada
vše zapsáno na LV č.399, katastrální území Těšetice u Znojma, obec Těšetice, část obce Těšetice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Těšetice u Znojma, ND342

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND342

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín