Dražby online zde

Byt Třebíč

Předmětem dražby je byt, který se nachází v 1.NP bytového domu. Jedná se o panelový objekt s jedním podzemním a osmi nadzemními podlažími.

Vlastní byt obsahuje předsíň, koupelnu, záchod, kuchyň a dva pokoje a lodžii.

Základy jsou tvořeny základovými pasy, obvodová konstrukce je panelová se zateplením kontaktním zateplovacím systémem. Stropy jsou panelové, střecha plochá s živičnou krytinou. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Venkovní omítky jsou akrylátové, vnitřní štukové vápenné. Schody jsou teracové. Dveře hladké, okna plastová. Podlahy jsou z PVC. Vytápění a ohřev vody jsou centrální. Jádro je původní umakartové, s plechovou vanou a umývadlem. Záchod je splachovací, sporák plynový. Objekt je užíván od roku 1989. Zařizovací předměty jsou původní.

Obvyklá cena dle posudku 713 000 Kč
Nejnižší podání 450 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 110 000 Kč
Zahájení dražby 6.11.2013 11:15 , ukončení dražby bude nejdříve za 30 minut, tj. v 11.45 hodin.
Místo dražby www.okdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.okdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby tj. do 6.11.2013 do 11.15 hodin.
Prohlídky

1.listopadu 2013 (pátek) ve 13.00 hod.
5.listopadu 2013 (úterý) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Třebíč, obec Třebíč, část obce Nové Dvory, bytová jednotka č. 1038/2.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitost

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 1038/2 v budově č.p. 1038 a č.p. 1039 postavené na parcele st.p.č.6377 a st.p.č. 6378, spoluvlastnického podílu id.471/22792 na společných částech domu č.p. 1038 a č.p. 1039 postaveném na parcele st.p.č. 6377 a st.p.č. 6378 a spoluvlastnického podílu id.471/22792 na společných částech pozemku st.p.č. 6377 - zastavěná plocha a nádvoří a st.p.č. 6378 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 16917 a LV č.8982, pro katastrální území Třebíč, obec Třebíč, část obce Nové Dvory, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Třebíč, DD250

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD250

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín