Dražby online zde

RD Broumov

Předmětem dražby je přízemní rodinný dům s plochou střechou. Podsklepení je pouze velmi malé, přístupné poklopem z chodby domu.

V domě je jeden byt o dispozici: veranda, předsíň, kuchyň, dva obytné pokoje, technická místnost, WC a koupelna.

K domu je přistavěna garáž, za garáží dřevěná kůlna – sklad nářadí, popř. paliva. Příslušenstvím rodinného domu a pozemků je elektropřípojka, přípojka telefonu, vody, kanalizace včetně septiku, dále oplocení, skleník, zpevněné plochy, trvalé porosty, garáž a kůlna. Hlavní inženýrské sítě jsou v bezprostředním dosahu a do rodinného domu jsou zavedeny, s výjimkou přípojky plynu - plyn je v dosahu.

Celková vyměra pozemků dle LV je 804 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 120 000 Kč
Nejnižší podání 560 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Zahájení dražby 5.3.2014 11:30 , ukončení dražby nejdříve za 20 minut, tj. ve 11.50 hod.
Místo dražby www.okdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.okdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby tj. do 5.3.2014 do 11.30 hodin.
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 288 postavený na parcele st.p.č. 407
Pozemků:
- parcela st.p.č. 407 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 302/22 - zahrada
vše zapsáno na LV č. 587, pro katastrální území Velká Ves u Broumova, obec Broumov, část obce Velká Ves, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Broumov, ODD254

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD254

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín