Dražby online zde

Byt Kadaň

Předmětem dražby je byt o velikosti 2+1, který se nachází ve 2.nadzemním podlaží sekce čp. 1224, v budově čp.1223, 1224, 1225, ulice U Stadionu v Kadani, kraj Ústecký.
Oceňovaná nemovitost je situována severně od centra – dostupnost centra cca 10 minut chůze. K bytu patří spoluvlastnický podíl v rozsahu 510/19489 na společných částech budovy patřící dle zák.č.72/1994 Sb., v platném znění, neoddělitelně k bytové jednotce č.1224/5 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 510/19489 na pozemcích parcelní číslo 1954, 1955, 1956 (zastavěné plochy a nádvoří).

Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky činí 54 m2.

Stavební stav odpovídá stáří a nepravidelné údržbě, předpoklad provedení menších stavebních úprav.
Budova s dobrou údržbou, zateplená, po částečné revitalizaci, z hlediska nosných konstrukcí bez zjevných závad.

Obvyklá cena dle posudku 280 000 Kč
Nejnižší podání 168 000 Kč
Min. příhoz 5 000 Kč
Dražební jistota 40 000 Kč
Zahájení dražby 19.2.2014 11:00 , ukončení dražby bude nejdříve za 15 minut, tj. v 11.15 hodin.
Místo dražby www.realdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.realdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby, tj. do 19.února 2014 do 11:00 hodin
Prohlídky

11.února 2014 (úterý) v 10.30 hod.
13.února 2014 (čtvrtek) v 10.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Kadaň, obec Kadaň, část obce Kadaň, bytová jednotka č.1224/5.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 1224/5 v budově č.p. 1223, č.p. 1224, č.p. 1225 postavené na parcele p.č. 1954, p.č. 1955, p.č. 1956, spoluvlastnického podílu id. 510/19489 na společných částech domu č.p. 1223, č.p. 1224, č.p. 1225 a spoluvlastnického podílu id. 510/19489 na společných částech pozemku p.č.1954 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1955 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1956 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 6332 a LV č. 5130, pro katastrální území Kadaň, obec Kadaň, část obce Kadaň, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Kadaň, DD259

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD259

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín