Dražby online zde

RD Nemochovice

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je zhruba obdélníkový spodélnou osou v orientaci severozápad-jihovýchod. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze severovýchodní strany. Byla provedena revitalizace fasády s dodatečným zateplením a výměnou oken a vstupních dveří. Dům je nejspíš napojen na veřejný vodovod, plynovod a elektrickou síť. Splaškové vody svedeny do jímky na vyvážení.

Celková výměra pozemků dle LV je 7.533 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 200 000 Kč
Nejnižší podání 720 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 170 000 Kč
Zahájení dražby 15.1.2014 11:00 , ukončení dražby bude nejdříve za 20 minut, tj. v 11.20 hodin.
Místo dražby www.realdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.realdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby, tj. do 15.ledna 2014 do 11.00 hodin.
Prohlídky

10.ledna 2014 (pátek) ve 14.30 hod.
14.ledna 2014 (úterý) v 11.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. rodinný dům č.p. 16, k.ú. Nemochovice, obec Nemochovice.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 16 postavený na parcele st.p.č. 27
- budova bez čp/če postavená na parcele st.p.č. 162
Pozemků:
- parcela st.p.č. 27 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela st.p.č. 162 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 28/1 – ovocný sad
- parcela p.č. 75/1 – zahrada
Pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK): p.č. 1201/2, p.č. 1206/2, p.č. 1354/2
vše zapsáno na LV č. 1042, pro katastrální území Nemochovice, obec Nemochovice, část obce Nemochovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Nemochovice, ND346

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ND346

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín