Dražby online zde

RD Dobročkovice

Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze severovýchodní strany. Půda je přístupná zvenčí.

Celková výměra pozemků dle LV je 220 m2.

Obvyklá cena dle posudku 150 000 Kč
Nejnižší podání 90 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 20 000 Kč
Zahájení dražby 15.1.2014 11:20 , ukončení dražby bude nejdříve za 20 minut, tj. v 11.40 hodin.
Místo dražby www.realdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.realdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby, tj. do 15.ledna 2014 do 11.20 hodin
Prohlídky

10.ledna 2014 (pátek) ve 14.00 hod.
14.ledna 2014 (úterý) v 10.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. objekt k bydlení č.p. 10, k.ú. Dobročkovice, obec Dobročkovice, část obce Dobročkovice.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci
na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 10 postavený na parcele st.p.č. 107
Pozemků:
- parcela st.p.č. 107 – zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsáno na LV č. 446, pro katastrální území čkovice, obec čkovice, část obce čkovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Dobročkovice, ND347

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ND347

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín