Dražby online zde

Byt Štěchovice u Prahy

Předmětem dražby je byt velikosti 2+1 s příslušenstvím a sklepem v prvním nadzemním podlaží bytového domu čp. 222 v ulici Vltavská. Byt se nachází ve zděné, dvoupodlažní stavbě se stavebně neupraveným podkrovím, připojené na veřejný rozvod elektřiny, vodovodu a kanalizace. Stavební kondice bytového domu je dobrá a odpovídá zodpovědné údržbě svých uživatelů. Bytová jednotka vykazuje známky zhoršené údržby. Vytápění bytu zajišťují lokální elektrické topidla – akumulační kamna, ohřev TUV obstarává elektrický bojler, v bytě je rozvedena pitná voda z obecního vodovodu, splašková kanalizace z WC, koupelny a kuchyně je zaústěna do veřejné kanalizace.
K oceňovanému bytu patří sklep v 1PP bytového domu s čp. 221 a 222.
Celková podlahová plocha bytové jednotky, včetně sklepa, činí 79,1 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 620 000 Kč
Nejnižší podání 810 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Zahájení dražby 20.2.2014 9:00 , ukončení dražby bude nejdříve za 20 minut,tj. v 9.20 hodin.
Místo dražby www.okdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.okdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby
Prohlídky

14.února 2014 (pátek) v 15.00 hod.
17.února 2014 (pondělí) v 11.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytová jednotka č. 222/1, k.ú. Štěchovice u Prahy, obec Štěchovice, část obce Štěchovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- bytové jednotky č. 222/1 v budově č.p. 221, č.p. 222 postavené na parcele st.p.č. 265/1, st.p.č. 265/2, spoluvlastnického podílu id. 791/6420 na společných částech domu č.p.221, č.p. 222 a spoluvlastnického podílu id. 791/6420 na společných částech pozemku parcela st.p.č. 265/1 – zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 265/2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č.1058 a č. 982, katastrální území Štěchovice u Prahy, obec Štěchovice, část obce Štěchovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Štěchovice u Prahy, ND349

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND349

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín