Dražby online zde

Byt Štěchovice u Prahy

Předmětem dražby je byt velikosti 2+1 s příslušenstvím a sklepem v prvním nadzemním podlaží bytového domu čp. 222 v ulici Vltavská. Byt se nachází ve zděné, dvoupodlažní stavbě se stavebně neupraveným podkrovím, připojené na veřejný rozvod elektřiny, vodovodu a kanalizace. Stavební kondice bytového domu je dobrá a odpovídá zodpovědné údržbě svých uživatelů. Bytová jednotka vykazuje známky zhoršené údržby. Vytápění bytu zajišťují lokální elektrické topidla – akumulační kamna, ohřev TUV obstarává elektrický bojler, v bytě je rozvedena pitná voda z obecního vodovodu, splašková kanalizace z WC, koupelny a kuchyně je zaústěna do veřejné kanalizace.
K oceňovanému bytu patří sklep v 1PP bytového domu s čp. 221 a 222.
Celková podlahová plocha bytové jednotky, včetně sklepa, činí 79,1 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 620 000 Kč
Nejnižší podání 810 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Zahájení dražby 23.4.2014 10:00 , ukončení dražby bude nejdříve za 20 minut, tj. v 10.20 hodin.
Místo dražby www.okdrazby.cz
Zápis účastníků Zápis účastníků dražby se koná na portálu www.okdrazby.cz ode dne zveřejnění dražby na tomto portálu až do zahájení dražby tj. do 23.dubna 2014 do 10.00 hodin.
Prohlídky

21.března 2014 (pátek) ve 14.00 hod.
18.dubna 2014 (pátek) ve 14.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. bytová jednotka č. 222/1, k.ú. Štěchovice u Prahy, obec Štěchovice, část obce Štěchovice.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- bytové jednotky č. 222/1 v budově č.p. 221, č.p. 222 postavené na parcele st.p.č. 265/1, st.p.č. 265/2, spoluvlastnického podílu id. 791/6420 na společných částech domu č.p.221, č.p. 222 a spoluvlastnického podílu id. 791/6420 na společných částech pozemku parcela st.p.č. 265/1 – zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 265/2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č.1058 a č. 982, katastrální území Štěchovice u Prahy, obec Štěchovice, část obce Štěchovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Štěchovice u Prahy, ND355

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND355

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín