Dražby online zde

RD Hranice

Předmětem dražby je dům s jedním nadzemním podlažím (pravděpodobně nepodsklepený) a sedlovou střechou (s malou valbičkou), nejspíše bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy je rozšířený přístavbou s nízkou pultovou střechou do dvora, je zhruba čtvercový, avšak nepravidelný.

Celková výměra pozemků dle LV je 295 m2..

Obvyklá cena dle posudku 600 000 Kč
Nejnižší podání 300 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 70 000 Kč
Zahájení dražby 3.6.2014 13:00 , ukončení dražby bude nejdříve za 15 minut, tj. v 13.15 hodin.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

12.května 2014 (pondělí) v 12.00 hod.
30.května 2014 (pátek) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. stavební parcela st.p.č. 1026 jejíž součástí je objekt k bydlení č.p. 958, k.ú. Hranice, obec Hranice, část obce Hranice I – Město.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- stavební parcela st.p.č. 1026 jejíž součástí je objekt k bydlení č.p. 958
- stavební parcela st.p.č. 1026 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 660/47 – zahrada,
vše zapsáno na LV č. 1184, katastrální území Hranice, obec Hranice, část obce Hranice I – Město,
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Hranice, ND354

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND354

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín