Dražby online zde

RD Děčín

Předmětem dražby je samostatně stojící obytný dům s využitým podkrovím

Celková výměra pozemků dle LV je 544 m2.

Dispoziční řešení:
1.NP – skladovací a technické místnosti
2.NP – bytová jednotka s vlastním sociálním zařízením, schodiště
Podkroví – dvě obytné místnosti, koupelna s WC, terasa.

Obvyklá cena dle posudku 500 000 Kč
Nejnižší podání 300 000 Kč
Min. příhoz 5 000 Kč
Dražební jistota 75 000 Kč
Zahájení dražby 15.5.2014 11:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 11.15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

16.dubna 2014 (středa) v 10:00 hod.
17.dubna 2014 (čtvrtek) v 10:00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Prostřední Žleb, obec Děčín, část obce Děčín XVI – Přípeř, stavební parcela st.p.č. 155 jejíž součástí je rodinný dům č.p. 6.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- stavební parcela st.p.č. 155 jejíž součástí je rodinný dům č.p. 6
- parcela st.p.č. 155 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 728 – zahrada
- parcela p.č. 719/2 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 277, pro katastrální území Prostřední Žleb, obec Děčín, část obce Děčín XVI – Přípeř, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Děčín, DD266

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD266

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín