Dražby online zde

Pozemky Valtice

Předmětem dražby je pozemek v průmyslové zóně města Valtice p.č. 3323/4 o výměře 16 819 m2.
Pozemek je napojen na komunikaci, v blízkosti železnice, je možno jej napojit na elektrickou energii, vodovod a plynovod. Pozemek lze využít v rámci průmyslové zóny. S ohledem na jeho situování je u něj možná změna využití.
Předmětem dražby je i pozemek p.č. 3033/7 o výměře 2 573 m2, který je začleněn do lánu polí a je zemědělsky obhospodařovaný.
Podle územního plánu se jedná o zastavitelnou plochu
- účel Vp - Výroba průmyslová
- (památková) regulace III/37 2s (2 nadzemní podlaží, sklonitá střecha).

Obvyklá cena dle posudku 3 082 250 Kč
Nejnižší podání 900 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 180 000 Kč
Zahájení dražby 26.6.2014 11:30 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 11.45 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

dne 20.června 2014 (pátek) ve 14.00 hod.
dne 23.června 2014 (pondělí) v 16.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Valtice, obec Valtice, pozemek p.č. 3323/4.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražení vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
Pozemků:
parcela p.č. 3033/7 – orná půda
parcela p.č. 3323/4 – orná půda
vše zapsáno na LV č.2149, pro katastrální území Valtice, obec Valtice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemky Valtice, DD273

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD273

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín