Dražby online zde

RD Česká Rybná

Předmětem dražby je nepodsklepený dům sjedním nadzemním podlažím asedlovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy jeobdélníkový spodélnou osou vorientaci východ-západ. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP zjižní strany domu. Vnitřní schodiště senevyskytuje. Celková výměra pozemků dle LV je 6.004 m2.

Konstrukce a vybavení – obytná část:
Základové pasy bezvodorovné hydroizolace. Svislé nosné konstrukce zděné zesmíšeného zdiva vtl.90cm – převážně zkamene anepálených cihel. Krov dřevěný se střešní krytinou zeternitových šablon. Klempířské konstrukce pozinkované, neúplné. Vnitřní schodiště senevyskytuje. Stropy dřevěné, srovným podhledem. Podlahové krytiny – keramická dlažba, PVC. Vnitřní omítky vápenné, štukové. Fasádní omítky stříkané, zčásti poškozené – fasáda bezvenkovních obkladů adodatečného zateplení. Dveře dřevěné náplňové. Okna převážně dřevěná dvojitá. Bleskosvod senevyskytuje.

Dům je napojen na dálkový vodovod aelektrickou síť, není napojen nakanalizaci aplynovod. Vlastní studna senevyskytuje. Splaškové vody jsou svedeny dožumpy. Vnitřní rozvody studené vody, kanalizace asvětelné atřífázové elektroinstalace. Vytápění lokální natuhá paliva a1Ks starších elektrických akumulačních kamen. Ohřev TUV zelektrického bojleru. Vybavení kuchyně – jednoduché kuchyňské skříňky, elektrický sporák, bezdigestoře. Vybavení soc.zařízení – vana, umyvadlo, WC. Vnitřní vybavení podstandardní, zastaralé.

Konstrukce a vybavení – hospodářská část:
Tato část domu mácharakter stodoly sezděnými rohovými pilíři zplných pálených cihel, jinak však dřevěné konstrukce sjednostranným dřevěným obitím.

Dispoziční řešení:
1.NP – obytná část: veranda, byt 3+1
1.NP – hospodářská část: stodola

Historie a stav:
Důmpochází z1.poloviny 19.století. Asipřed 20roky byla provedena jeho částečná modernizace. Stavebně technický stav jevzhledem kestáří domu průměrný, smírně zanedbanou údržbou.

Obvyklá cena dle posudku 650 000 Kč
Nejnižší podání 300 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 60 000 Kč
Zahájení dražby 3.12.2014 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- stavební parcela st.p.č. 114 jejíž součástí je rodinný dům č.p. 10
- parcela st.p.č. 114 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 261/5 – zahrada
- parcela p.č. 267 – zahrada
- parcela p.č. 268/1 – ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 129, pro katastrální území Česká Rybná u Žamberka, obec Česká Rybná, část obce Česká Rybná, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Česká Rybná, ODD256

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD256

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín