Dražby online zde

RD Božice

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím. Půdorys má tvar písmene L. Jeho dipozice je 3+kk. Ze dvora je vstup do původní stodoly. Ta je částečně využívána ke skladování. V její části je přístavba domu. Z otevřeného prostoru stodoly je vstup do chodby domu. Z ní se vchází do pokoje, koupelny s WC, šatny a do obývacího pokoje s kuchyní. Tato místnosti je průchozí do ložnice. Pozemek je rovinný, oplocen, přístupný z obecní komunikace. Je napojená na veřejný vodovod a kanalizaci, na rozvod NN a plynu. Celková výměra pozemků dle LV je 235 m2.
Stáří původní stavby je asi 100 roků. V roce 2005 byla přistavěná chodba, pokoj a koupelna s WC. V celém domě byly od roku 2004 do roku 2012 provedeny nové omítky, rozvod vody, kanalizace a elektřiny. Byla namontována nová okna, provedena venkovní hrubá omítka, vnitřní betonové podlahy. Dvůr byl vydlážděn zámkovou dlažbou.
Dům má kamenné základy, svislé konstrukce jsou z nepáleného i páleného zdiva. Strop je dřevěný, krov dřevěný valbový s pálenou krytinou. Okna jsou dřevěná zdvojená, na podlahách jsou laminát, PVC a dlažba. Vytápění je přímotopy elektrickými a na tuhá paliva. Objekt je postupně opravován.

Obvyklá cena dle posudku 410 000 Kč
Nejnižší podání 200 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 60 000 Kč
Zahájení dražby 15.10.2014 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

dne 3.října 2014 (pátek) ve 14.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Božice, obec Božice, část obce Božice, stavební parcela st. p.č. 133/3 jejíž součástí je obj. bydlení č.p. 47.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku ve vlastnictví Milana Korityáka sestávající z:
- stavební parcela st.p.č. 133/3 jejíž součástí je objekt k bydlení č.p. 47
- parcela st.p.č. 133/3 – zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsáno na LV č. 662, pro katastrální území Božice, obec Božice, část obce Božice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Božice, ODD265

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD265

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín