Dražby online zde

RD Bystřice pod Hostýnem

Předmětem dražby je podsklepený (pravděpodobně nezcela podsklepený) dům se dvěma nadzemními podlažími avalbovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy zhruba čtvercový. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP zedvora najihozápadní straně domu. Všechna podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Půda je přístupná pravděpodobně zevnitř domu. Celková výměra pozemků dle LV je 785 m2.

Konstrukce a vybavení:
Základy betonové. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou zpálených tašek. Klempířské konstrukce zpozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště betonové. Stropy srovným podhledem. Podlahové krytiny – provedení neprověřeno. Vnitřní omítky vápenné, hladké. Fasádní omítky břízolitové, bezvenkovních obkladů, bezdodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod demontován.

Dům je nejspíš napojen na dálkový vodovod, kanalizaci, plynovod aelektrickou síť. Vedvoře je vlastní studna sruční pumpou. Splaškové vody jsou svedeny pravděpodobně doseptiku spřepadem. Plynová přípojka zřejmě není využívána. Vnitřní rozvody studené ateplé vody, kanalizace, plynu asvětelné atřífázové elektroinstalace. Ústřední topení zkotle natuhá paliva. Způsob ohřev vody nebyl prověřen. Vybavení kuchyněasoc.zařízení pravděpodobně podstandardní. Vnitřní vybavení vjednoduchém zastaralém provedení.

Dispoziční řešení (nebylo prověřeno - předpoklad):
Pravděpodobně zpoloviny podsklepení (bezvestavěné garáže).
Vobou nadzemních byty 2+1 (anebo možnost zřízení bytů 2+1).
V1.NP nadstřešený vstup dodomu, ve2.NP balkón.

Historie a stav:
Přesné stáří nebylo zjištěno, předpokládané stáří asi S = 50 roků. Dům je vzanedbané stavebně technickém stavu, bezprovedených novodobých modernizací. Uvnitř domy jepřechováno domácí zvířectvo (pes, kočka). Zevní prohlídkou byly zjištěna opadávající omítka soklu, zastaralá elektroinstalace, oprýskaná okna, prasklé okenní tabulky.

Vedlejší stavby:
Garáž – nepodsklepená zděná stavba splochou střechou, sdřevěnými vraty. Vzadní části sklad nebo dílna.

Obvyklá cena dle posudku 1 100 000 Kč
Nejnižší podání 550 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 110 000 Kč
Zahájení dražby 5.11.2014 10:00 , ukončení dražby bude nejdříve za 15 minut, tj. v 10.15 hodin.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

17.října 2014 (pátek) ve 14.00 hod.
3.listopadu 2014 (pondělí) ve 13.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. stavební parcelou st. p.č. 1237 jejíž součástí je obj. bydlení č.p. 1165, k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, část obce Bystřice pod Hostýnem.
Pokud vlastník, nebo osoba, která má předmět dražby vdržení nebo nájmu, neumožní prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena vrámci možností.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 1165 postavený na parcele st.p.č. 1237
Pozemků:
- parcela st.p.č. 1237 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 2688/1 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 2051, katastrální území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, část obce Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Bystřice pod Hostýnem, ND360

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND360

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín