Dražby online zde

RD Hovězí

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům sedvěma nadzemními podlažími (přičemž 2.NP je pouze včástečné, vpřístavbě), bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy původně obdélníkový, popřístavbě vetvaru písmeneL. Hlavní vchody dodomu jsouvúrovni 1.NP zulice najihovýchodní straně domu. Přístup dosklepa jezvenčí, zedvora. Přístup do 2.NP jepovnitřním schodišti. Celková výměra pozemků dle LV je 9.222 m2.

Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy, upřístavby betonové. Svislé nosné konstrukce zesmíšeného zdiva (spřevahou nepálený cihel), vtloušťce 45cm. Krov dřevěný se střešní krytinou zplechových šablon. Klempířské konstrukce plechové. Vnitřní schodiště betonové, jednoramenné. Stropy dřevěné srovným podhledem. Podlahové krytiny – betonový potěr, dřevěná prkna, keramická dlažba aPVC. Vnitřní omítky štukové, hladké. Fasáda somítkami, bezdodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod senevyskytuje.

Dům je napojen na dálkový plynovod aelektrickou síť. Voda je odebírána zestudny umístěné mimo areál rodinného domu, na niž je napojeno celkem 8rodinných domů. Oceňovaný rodinný dům je na trase tohoto společného vodovodu první. Nahranici pozemku je možnost napojení nadálkový vodovod, domovní přípojka však není provedena. Splaškové vody jsou svedeny dožumpy (vyváží se asi 1x začtvrt roku). Brzy již bude možnost napojení nadálkovou kanalizaci, která je momentálně vevýstavbě. Vnitřní rozvody studené ateplé vody, kanalizace, plynu asvětelné atřífázové elektroinstalace. Ústřední topení zkotle natuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyněpodstandardní – malá kuchyňská linka, plynový sporák. Vybavenísoc.zařízení podstandardní – vana aumyvadlo. Splachovací WC není. Používá se suchý záchod vezděné kůlně.

Dispoziční řešení:
1.PP: kotelna
1.NP=1.byt: předsíň, koupelna (nefunkční), kuchyň, 2pokoje
1.NP=2.byt: předsíň, koupelna, pokoj
2.NP=3.byt: předsíň, bývalá kuchyň, pokoj
Prouživatele všech 3bytů slouží společná kuchyň v1.bytě aspolečná koupelna v2.bytě.

Obvyklá cena dle posudku 900 000 Kč
Nejnižší podání 630 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 120 000 Kč
Zahájení dražby 13.11.2014 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, t.j. v 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

17.října 2014 (pátek) ve 13.00 hod.
3.listopadu 2014 (pondělí) v 15.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Hovězí, obec Hovězí, část obce Hovězí, rod. dům č.p. 308.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st.p.č. 1587 jejíž součástí je rodinný dům č.p. 308
- parcela st. p.č. 473/1 jejíž součástí je zem.stav. bez č.p./č.e.
- parcela p.č. 3350/1 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 3350/2 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 3351 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 3353 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 3359 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 3360 – ostatní plocha
- parcela p.č. 3361 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 3362/1- zahrada
- parcela p.č. 3362/2 – orná půda
- parcela p.č. 3374/1 – ostatní plocha
- parcela p.č. 3374/2 – zahrada
- pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 2349
vše zapsáno na LV č. 314, pro katastrální území Hovězí, obec Hovězí, část obce Hovězí, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Hovězí, DD276

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: DD276

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín