Dražby online zde

RD Moravská Nová Ves

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- parcela p.č. 1526 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rod. dům č.p. 299, v části obce Moravská Nová Ves,
- parcela p.č. 4001/113 – orná půda,
- parcela p.č. 4014 – orná půda,
vše zapsáno na LV č. 29, katastrální území Moravská Nová Ves, obec Moravská Nová Ves, část obce Moravská Nová Ves, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav.

Obvyklá cena dle posudku 430 000 Kč
Nejnižší podání 290 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 18.2.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

16.února 2015 (pondělí) v 15.00 hod.
17.února 2015 (úterý) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rodinný dům č.p.. 299, k.ú. Moravská Nová Ves, obec Moravská Nová Ves, část obce Moravská Nová Ves.
Pokud vlastník, nebo osoba, která má předmět dražby vdržení nebo nájmu, neumožní prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena vrámci možností.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 602 77 96 55 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je zřejmě nepodsklepený dům sjedním nadzemním podlažím asedlovou střechou, bezvybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy je vetvaru písmeneL, uvnitř domu jeatrium, zadomem malá zahrádka. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP zulice naseverozápadní straně domu. Vnitřní schodiště sezřejmě nevyskytuje. Celková výměra pozemků dle LV je 4.883 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný staškovou střešní krytinou. Klempířské konstrukce plechové. Vnitřní schodiště sezřejmě nevyskytuje. Stropy zřejmě dřevěné srovným podhledem. Fasáda sestříkanýmiomítkami, skeramickým obkladem soklu, bezdodatečného zateplení. Předpokládá se: podlahové krytiny standardní, vnitřní omítky hladké, dveře dřevěné. Okna dřevěná sžaluziemi. Bleskosvod senevyskytuje.
Dům jezřejmě napojen na dálkový plynovod aelektrickou síť. Způsob odběru vody aodtoku splaškových vod dokanalizace nebyl prověřen. Předpokládá se: vnitřní rozvody studené ateplé vody, kanalizace, plynu asvětelné atřífázové elektroinstalace. Způsob vytápění aohřevu vody nebyl prověřen. Stejně tak vybavení kuchyně asoc.zařízení. Předpokládá se spíše podstandardní vnitřní vybavení.
Dispoziční řešení:
Vdomě je zřejmě 1malý byt. Jeho dispoziční řešení nebylo prověřeno.
Historie a stav:
Stáří domu nebylo zjištěno – podle polohy akonstrukčního řešení se předpokládá asi 80roků. Dům podlevnějšího ohledání je vespíše zanedbaném stavebně technickém stavu. Jsou znatelné praskliny vobvodových stěnách aoprýskání fasádních omítek, zřejmě odzemní vlhkosti. Nátěry oken avrat jsou rovněž oprýskané.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Moravská Nová Ves, ND363

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND363

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín