Dražby online zde

Rekr. dům Dolánky nad Ohří

Předmětem dražby je přízemní částečně podsklepená zděná stavba se sedlovou střechou bez podkroví. Dispozičně stavba obsahuje verandu, kuchyň, 2 pokoje a koupelnu se záchodem a sprchovým koutem. Koupelna je podsklepena. Stavba je užívána na základě odborného odhadu s přihlédnutím k druhu stavebních konstrukcí dlouhodobé životnosti a jejich stavu od roku cca 1915. V roce 2007 až 2008 byla provedena oprava fasády do dvora a ulice, přeštukování vnitřních omítek, vyměněny okna za plastová, osazeny žlaby a svody, provedeny nové podlahy, částečně nová elektroinstalace, nové dlažby a obklady, provedena vestavba koupelny do vedlejší stavby a přístavba verandy. V domě jsou pouze jedny kamna na uhlí, boiler je odmontován a chybí kuchyňská linka. Vybavení domu je vyklizeno. Dům je napojen na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn. Stav odpovídá stáří a provedeným úpravám. Dům není vlastníky obýván, je vyklizený. Celková výměra pozemků dle LV je 759 m2.

Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem zahrnují zejména: betonové plochy, přípojku kanalizace, vody, elektřiny a plynu, vodoměrnou šachtu, sloupek elektro a plynu, čerpací šachtu tlakové kanalizace, oplocení, vstupní vrata a pod.

Vedlejší stavby nepřesahují dohromady výměru 25 m2 a jsou zahrnuty do ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem. Jedná se o zděnou kolnu a dřevěný přístřešek.

Obvyklá cena dle posudku 228 490 Kč
Nejnižší podání 210 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 30 000 Kč
Zahájení dražby 28.1.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

19.ledna 2015 (pondělí) v 15.00 hod.
23.ledna 2015 (pátek) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. RDolánky nad Ohří, obec Dolánky nad Ohří, část obce Dolánky nad Ohří, rod. rekr č.p. 124.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 222 jejíž součástí je rod. rekr č.p. 124
- parcela st. p.č. 222 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 513/4 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 322, pro katastrální území Dolánky nad Ohří, obec Dolánky nad Ohří, část obce Dolánky nad Ohří, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Rekr. dům Dolánky nad Ohří, DD278

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD278

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín