Dražby online zde

Byt Hodonín

Předmětem dražby je byt o velikosti 2+1, který se skládá ze 2 obytných místností a příslušenství - chodby, kuchyně, koupelny, WC, šatny, 2 sklepů. Bytový dům je třípodlažní - má tři nadzemní podlaží, bytová jednotka se nachází ve 3.NP. Dům je napojen na rozvody NN, plynu, veřejný vodovod, kanalizaci. Přístupové komunikace jsou zpevněny.
Konstrukce: základy betonové s izolací, cihelné zdivo, stropy s rovným omítlým podhledem, střecha rovná, krytina živičná, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné hladké, venkovní omítky břízolitové, vnější obklad soklu proveden, vnitřní obklady keramické v koupelně, WC a kuchyni. Dveře vnitřní dřevěné hladké, okna plastová zdvojená, podlahy místností keramická dlažba, PVC. Vytápění ústřední s plynovým kotlem v bytové jednotce, radiátory litinové, plechoví, elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod instalován, rozvod vody teplé a studené v každém bytě, ohřev vody je kombinovaný s vytápěním v jednotlivých bytech (plyn. kotel), instalace plynu je provedena, kanalizace do veřejné sítě, vybavení kuchyně - sporák a kuchyňská linka, vnitřní vybavení koupelny - vana, umyvadlo, WC splachovací, ostatní vybavení je standardní.

Obvyklá cena dle posudku 1 000 000 Kč
Nejnižší podání 650 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 130 000 Kč
Zahájení dražby 27.5.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

V případě zájmu, uskuteční dražebník nad rámec povinností stanovených zákonem o veřejných dražbách prohlídku předmětu dražby

dne 21.května 2015 (čtvrtek) od 16.00 hod.


Zájemci o prohlídku jsou v tomto případě povinni potvrdit svou účast nejpozději do 10.00 hodin dne 21.května 2015 na tel.: 602 77 96 55 – pan Michalčík.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Hodonín, obec Hodonín, část obce Hodonín, bytová jednotka č. 2956/4.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 2956/4 v budově č.p. 2956, postavené na parcele p.č. st. 3551/2, spoluvlastnického podílu id. 7210/48259 na společných částech domu č.p. 2956 postaveném na parcele p.č. st. 3551/2, spoluvlastnického podílu id. 7210/48259 na společných částech pozemku p.č. st. 3551/2 - zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu id. 7210/48259 na společných částech pozemku p.č. st. 3551/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 16679, LV č. 16681 a LV č. 16889, pro katastrální území Hodonín, obec Hodonín, část obce Hodonín, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Hodonín, ODD286

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD286

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín