Dražby online zde

RD Hoškovice

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími (2.NP je podkrovní) a sedlovou střechou a střešními vikýři, s částečně vybaveným obytným podkrovím. Půdorys zastavěné plochy je obdélníkový s podélnou osou orientaci sever-jih. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP z průčelí domu na jeho severní straně. Všechna podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Celková výměra pozemků dle LV je 292 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou ze starých jednoduchých betonových tašek. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Vnitřní schodiště betonové. Stropy dřevěné s rovným podhledem. Fasáda s omítkami, bez dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny – betonový potěr, keramická dlažba, PVC, dřevěná prkna. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod se nevyskytuje.
Dům je napojen na dálkový vodovod a elektrickou síť. Vlastní studna se nevyskytuje. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy. V místě není možnost napojení na plynovod. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, elektrické spotřebiče. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC.
Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, sklep
1.NP: chodba, schodiště, chodba s kotlem, koupelna, WC, kuchyň, 2 pokoje
2.NP: schodiště, chodba, 2 pokoje, sklad, půda
Podkroví je využito pro obytné účely v rozsahu asi 2/3 podlahové plochy 2.NP.
Historie a stav:
Stáří domu nebylo zjištěno – podle konstrukčního řešení se předpokládá asi 80 roků. Dům je ve spíše zanedbaném stavebně technickém stavu, původní konstrukce bez modernizace. Chodby a schodiště jsou nevytápěné. Modernizováno bylo pouze vnitřní vybavení v 1.NP (koupelna, WC a 2 pokoje).

Obvyklá cena dle posudku 950 000 Kč
Nejnižší podání 690 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 120 000 Kč
Zahájení dražby 3.6.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. st. 53 jejíž součástí je jiná stavba bez čp/če
- parcela p.č. st. 71 jejíž součástí je obj. bydlení č.p. 45
- parcela p.č. st. 53 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. st. 71 – zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsáno na LV č. 44, pro katastrální území Hoškovice, obec Mnichovo Hradiště, část obce Hoškovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Hoškovice, ODD287

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD287

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín