Dražby online zde

RD Zálezlice

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a valbovou střechou, bez vybaveného obytného podkroví. Půdorys zastavěné plochy je ve tvaru písmene L. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na severní straně domu. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Sklep je přístupný zvenčí ze dvora. Celková výměra pozemků dle LV je 987 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy se špatnou hydroizolací. Svislé nosné konstrukce ze smíšeného zdiva v tloušťce až 100 cm, u přístavby z pálených bloků v tloušťce 45 cm. Krov dřevěný se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Stropy s rovným podhledem. Fasáda se stříkanými omítkami, u přístavby bez fasádních omítek, bez venkovních obkladů a dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny – betonový potěr, keramická dlažba, PVC. Dveře dřevěné do ocelových zárubní. Okna dřevěná. Bleskosvod se nevyskytuje. Dům je napojen na dálkový vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Vlastní studna se nevyskytuje. V místě je možnost napojení na plynovod (přípojka je přivedena do pilíře před domem). Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, elektrický sporák. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC.

Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, sklep
1.NP: chodba, koupelna s WC, kuchyň, pokoj (to vše v přístavbě) a koupelna, WC, 4 pokoje
2.NP: je připravené pro vestavbu podkroví, avšak nerealizované
Stavba je nedokončená, dva pokoje jsou neobyvatelné. Chybí schodiště, štít ve dvoře apod.
Historie a stav:
Stáří původní části domu je více než 100 roků. Přístavba ve stáří 14 roků a také rekonstrukce a modernizace původní části domu jsou nedokončené. Celkově lze dům charakterizovat jako dům se zanedbanou údržbou.

Obvyklá cena dle posudku 980 000 Kč
Nejnižší podání 495 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 16.9.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. st. 3/1 jejíž součástí je obj. bydlení č.p. 2
- parcela p.č. st. 3/1 – zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsáno na LV č. 335, pro katastrální území Zálezlice, obec Zálezlice, část obce Zálezlice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Zálezlice, ODD289

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD289

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín