Dražby online zde

RD Mělník

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím (2.NP je podkrovní) a sedlovou střechou, bez vybaveného obytného podkroví. Přístavby mají pultovou střechu. Půdorys zastavěné plochy základní části domu je obdélníkový s podélnou osou orientaci východ-západ. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na severní straně domu (z plochy dvora na pozemku jiného vlastníka). Přístup na půdu je stropním výlezem v dílně. Dílna je také přístupná ze dvora a má také dveře do zahrady na jižní straně domu. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Celková výměra pozemků dle LV je 735 m2.

Konstrukce a vybavení:
Základy betonové bez izolace. Svislé nosné konstrukce zděné v tloušťce 45 cm. Krov dřevěný se střešní krytinou ze starých jednoduchých betonových tašek, na přístavbách z živičných pásů. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Vnitřní schodiště se nevyskytuje. Stropy převážně dřevěné s rovným podhledem. Fasáda s omítkami, bez dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny – betonový potěr, keramická dlažba, podlahové textilie. Vnitřní dveře dřevěné náplňové do ocelových zárubní. Okna dřevěná špaletová. Bleskosvod se nevyskytuje. Dům je napojen na dálkový vodovod, teplovod a elektrickou síť, nikoliv na plynovod. Vlastní studna se nevyskytuje. Splaškové vody jsou svedeny do trativodu. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z dálkového tepelného zdroje (z mělnické elektrárny). Teplá voda je přivedena ze sousedního domu (rovněž z centrálního vytápění z Mělnické elektrárny). Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, sporák na propan-butan. Vybavení soc. zařízení – vana, umyvadlo, WC.
Dispoziční řešení:
1.NP: 2 chodby, koupelna, WC, kuchyň, 4 pokoje

Obvyklá cena dle posudku 290 000 Kč
Nejnižší podání 175 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 35 000 Kč
Zahájení dražby 23.4.2015 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

24.března 2015 (úterý) v 10.00 hod.
27.března 2015 (pátek) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Mělník, obec Mělník, část obce Mělník, rod. dům č.p. 3605.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Michalčík a nebo 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. 2559/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 3605 rod. dům v části obce Mělník
- parcela č. 2560 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 8694, pro katastrální území Mělník, obec Mělník, část obce Mělník, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Mělník, DD293

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD293

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín