Dražby online zde

RD Věšín

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, bez vybaveného obytného podkroví. Půdorys zastavěné plochy je zhruba obdélníkový s podélnou osou v orientaci sever-jih. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na východní straně domu. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Sklep je přístupný zvenčí ze dvora. Celková výměra pozemků dle LV je 293 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou z eternitových šablon. Klempířské konstrukce plechové pozinkované. Vnitřní schodiště se zřejmě nevyskytuje. Stropy s rovným podhledem. Fasáda se stříkanými omítkami, bez venkovních obkladů a dodatečného zateplení. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny standardní. Okna plastová izolační. Bleskosvod se nevyskytuje. Dům je napojen na elektrickou síť. Voda je odebírána z vlastní studny. Splaškové vody jsou svedeny do septiku s přepadem do ČOV. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace. Topení lokální na tuhá paliva – krbová kamna a kamna. Ohřev vody zřejmě elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, elektrický sporák. Vybavení soc. zařízení – sprchový kout, umyvadlo, WC.
Dispoziční řešení:
1.PP: sklep
1.NP: byt 1+1

Historie a stav:
Stáří nebylo přesně zjištěno, předpoklad asi 80 roků. Dům je po částečné modernizaci
(kuchyňský kout, koupelna, okna, elektrorozvody). Částečně zůstává v původním vybavení.
Údržba běžná.

Obvyklá cena dle posudku 850 000 Kč
Nejnižší podání 510 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 17.6.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

21.dubna 2015 (úterý) ve 12.00 hod.
22.dubna 2015 (středa) ve 14.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. obj. bydlení č.p. 142, k.ú. Věšín, obec Věšín, část obce Věšín.
Pokud vlastník, nebo osoba, která má předmět dražby vdržení nebo nájmu, neumožní prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena vrámci možností.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 608 982 847 – pan Michalčík.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- parcely st. p.č. 29/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je obj. bydlení č.p. 142,
vše zapsáno na LV č. 821, katastrální území Věšín, obec Věšín, část obce Věšín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Věšín, ND366

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND366

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín