Dražby online zde

RD Jílové u Děčína

Předmětem dražby je samostatně stojící dvoupodlažní dům s podkrovím nad částí půdorysné plochy. Podsklepení není uvažováno. Dům postavený před nejméně 120 lety je zděný, část zdiva je hrázděné, krov dřevěný. Dům je postaven na vlastním rozsáhlém pozemku, ke kterému jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě. Dle informace je hlavní plynový řad na hranici pozemku ve Sněžnické ulici, přípojka do domu není.. Dle technického stavu domu je údržba značně zanedbaná. Lokalita na okraji obce v horní části poměrně svažité ulice je klidná, vhodná k bydlení. V okolí jsou přírodní plochy, dopravní dostupnost do nedalekého Děčína je dobrá. Celková výměra pozemků dle LV je 3.685 m2.

Obvyklá cena dle posudku 790 000 Kč
Nejnižší podání 480 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 20.5.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

20.dubna 2015 (pondělí) v 17.00 hod.
21.dubna 2015 (úterý) v 9.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, část obce Jílové, obj. bydlení č.p. 87.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 121 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 87 obj. bydlení v části obce Jílové
- parcela p.č. 3626/1 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 975, pro katastrální území Jílové u Děčína, obec Jílové, část obce Jílové, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Jílové u Děčína, DD294

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: DD294

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín