Dražby online zde

Byt Kadaň

Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 3+1 slodžií a má sklepní kóji. Velikost podlahové plochy činí údajně 68 m2. Byt je vpůvodním stavu standardního provedení bez větších úprav – původní jádro, okna. Budova je panelová, zateplená, bez příslušenství kdomu. Bytová jednotka se nachází vpanelovém domě sklasickými stavebními prvky, typickými pro panelové domy. Vdomě jsou běžné stropy, schodiště a ostatní nosné konstrukce. Vbytě je běžné sociální zařízení. Vytápění je ústřední na dálkový ohřev. Rozvod vody je teplé a studené sdálkovým přívodem. Kanalizace je svedena do společných stoupaček a je úplná. Elektroinstalace je běžná. Záchod je splachovací, vkoupelně jsou běžné zařizovací předměty. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě.

Obvyklá cena dle posudku 280 000 Kč
Nejnižší podání 200 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 40 000 Kč
Zahájení dražby 20.5.2015 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

12.května 2015 (úterý) v 9.30 hod.
14.května 2015 (čtvrtek) v 9.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Kadaň, obec Kadaň, část obce Kadaň, bytová jednotka č. 1212/1.
Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434 – kancelář, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 1212/1 v budově č.p. 1211, č.p. 1212, č.p. 1213 postavené na parcele p.č. 1925, p.č. 1926, p.č. 1927 spoluvlastnického podílu id. 685/19525 na společných částech domu č.p. 1211, č.p. 1212, č.p. 1213 postaveném na parcele p.č. 1925, p.č. 1926, p.č. 1927, spoluvlastnického podílu id. 685/19525 na společných částech pozemku p.č. 1925 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu id. 685/19525 na společných částech pozemku p.č. 1926 - zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu id. 685/19525 na společných částech pozemku p.č. 1927 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 6204 a LV č. 5136, pro katastrální území Kadaň, obec Kadaň, část obce Kadaň, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Kadaň, DD292

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD292

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín