Dražby online zde

RD Dolní Dubňany

Předmětem dražby je nepodsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, s částečně vybaveným obytným podkrovím. Půdorys zastavěné plochy je obdélníkový s podélnou osou v orientaci severovýchod-jihozápad. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na severozápadní straně domu. Obě podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. V severovýchodním průčelí je přímo z úrovně podkroví východ na zahradu, která je oproti dvoru převýšená o úroveň jednoho patra. Celková výměra pozemků dle LV je 478 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce plechové, nedokončené. Vnitřní schodiště. Stropy s rovným podhledem. Fasáda zateplená se stěrkovými omítkami, bez venkovních obkladů. Vnitřní omítky hladké. Podlahové krytiny standardní. Okna plastová izolační. Bleskosvod se nevyskytuje. Způsob napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina), vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a vybavenost kuchyně a soc. zařízení – nebyly prověřeny. Evidentně se však jedná o minimálně standardně vybavený rodinný dům po téměř dokončené modernizaci – provozuschopný a provozovaný pro účely rodinného bydlení.
Dispoziční řešení (nebylo prověřeno):
Předpoklad – byt 2+1 (přičemž některý z obytných pokojů je pravděpodobně průchozí).
Historie a stav:
Stáří nebylo přesně zjištěno, předpoklad asi 80 roků. Dům je však pravděpodobně po téměř dokončené modernizaci (bez záruky). Údržba zajištěna.

Protože dražebníkovi ani znalci nebyla vlastníkem nemovitosti umožněna prohlídka nemovitosti, jsou údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Obvyklá cena dle posudku 600 000 Kč
Nejnižší podání 280 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 10.12.2015 10:30 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:45 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- parcely st. p.č. 44 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 72,
- parcely p.č. 719 – zahrada,
vše zapsáno na LV č. 313, katastrální území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, část obce Dolní Dubňany, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Dolní Dubňany, OND365

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: OND365

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín