Dražby online zde

Byt Králíky

Předmětem dražby je byt o velikosti 2+1 umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu č.p. 570 na st. 678/1 v kat. území Králíky. Jedná se o byt č. 570/3 bývalé II. kategorie, který sestává ze tří obytných místností a příslušenství, tedy kuchyně, dvou pokojů, chodby, koupelny s WC a spíže. Příslušenství bytové jednotky dále tvoří sklep v podzemí a vymezený půdní prostor v podkroví. Celková výměra započítatelné podlahové plochy bytu č. 570/3 včetně příslušenství činí 78,53 m2. Údržba bytu č. 570/3 a domu č.p. 570 je zčásti zanedbána. Dům vyžaduje provedení větších stavebních úprav - opravu vnějších a vnitřních omítek, výměnu rozvodu vody a kanalizace, opravu elektroinstalace, podlah a výměnu zařizovacích předmětů Vybavení bytu tvoří plynový sporák, plynový průtokový ohřívač vody, vana, míchací baterie 2 ks, WC mísa s nádrží, listovní schránka, umyvadlo, a lokální kamna na tuha paliva. Součástí bytu jsou veškerá vnitřní instalace, tj. trubní rozvody vody, elektroinstalace, odpady kromě stoupacích vedení s uzavíracími ventily. Dále součástí bytu je podlahová krytina, nenosné příčky, okna, vnitřní dveře a vstupní dveře do bytu a do sklepa včetně zárubní. Byt je od společných částí domu ohraničen vstupními dveřmi do bytu a do sklepa včetně zárubní, hlavním jističem pro byt, potrubím přívodu studené vody do bytu za bytovými vodoměry ve směru toku vody a potrubím odpadních vod včetně napojení na hlavní sběrné potrubí. K vlastnictví bytu č. 570/3 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 570 ve výši 152/1000. Společnými částmi domu jsou základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí, chodby, rozvod studené vody, kanalizace, elektřiny, plynu, domovní elektroinstalace a větrací komíny.
Dům č.p. 570 je užíván od kolaudace, tj. od roku 1936. Během doby trvání stavby byly na objektu prováděny pouze nejnutnější údržbové práce. V roce 2009 byla provedena výměna oken.
K oceňovanému bytu č. 570/3 zapsaném na LV č. 1914 náleží spoluvlastnický podíl ve výši 152/1000 na společných částech domu č.p. 570 a spoluvlastnický podíl ve výši 152/1000 k pozemku parc.č. st. 678/1 zapsaném na LV č. 1769 pro obec a kat. území Králíky.

Obvyklá cena dle posudku 420 000 Kč
Nejnižší podání 294 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 70 000 Kč
Zahájení dražby 26.8.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

24.srpna 2015 (pondělí) ve 12.00 hod.
25.srpna 2015 (úterý) ve 12.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Králíky, obec Králíky, část obce Králíky, bytová jednotka č. 570/3.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 570/3 v budově č.p. 570, postavené na parcele p.č. st. 678/1, spoluvlastnického podílu id. 152/1000 na společných částech domu č.p. 570 postaveném na parcele p.č. st. 678/1, spoluvlastnického podílu id. 152/1000 na společných částech pozemku p.č. st. 678/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1914 a LV č. 1769, pro katastrální území Králíky, obec Králíky, část obce Králíky, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Králíky, DD290

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: DD290

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín