Dražby online zde

RD Dačice

Předmětem dražby je zděný přízemní objekt v části podsklepený s podkrovím, střecha sedlová, krov dřevěný vaznicové soustavy, krytina z tašek betonových na latě, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, strop nad suterénem nespalný, strop nad přízemím a podkrovím dřevěný, obvodové zdivo vyzdívané u suterénu nad 50 cm, u přízemí do tl. 50 cm, okna v suterénu dřevěná dvojitá, v přízemí dřevěná dvojitá a na verandě okno plastové s izolačním sklem, vnitřní dveře náplňové do dřevěné zárubně, vnitřní omítky stěn a stropů vápenné štukové, vnější omítka břízolitová, vnější obklad fasády tvoří kamenný sokl, vnitřní obklady bělninové v kuchyni, koupelně a na záchodě, dlažba keramická většího formátu do lepidla s betonovým podkladem, v suterénu dlažba a betonová mazanina, proveden rozvod el. instalace světelné a motorové, bleskosvod není instalován, proveden rozvod studené a teplé vody, zdroj teplé vody přes boiler, podlahy v obytných místnostech prkenné s kobercem, schody do podkroví dřevěné, ve vstupu původní kamenné s keramickým obkladem, zařizovací předměty sociálního zařízení nadstandardního provedení, vytápění je ústředním topením s kotlem na zemní plyn a s kotlem na tuhá paliva, objekt je bez dalšího mimořádného vybavení.
Celková výměra pozemků dle LV je 574 m2.

Rodinný dům obsahuje v přízemí bytovou jednotku o kuchyni a dva pokoje se sociálním zařízením v podkroví jednu obytnou místnost bez sociálního zařízení.
Stáří stavby je k roku 2015 - 58 let – 1957.

Stavební práce na nemovitosti byly provedeny následně.
V roce 1965 - provedeno ústřední topení s kotlem na tuhá paliva
V roce 1996 - provedena plynofikace objektu s kotlem na zemní plyn
V roce 2006 - nová krytina včetně klempířských konstrukcí s výměnou nových krokví včetně nových latí pod krytinu.
V roce 2011 - provedena celková rekonstrukce objektu se zřízením nového sociálního zařízení, nové rozvody ZI a EI, provedena oprava vnitřních omítek, nové obklady a dlažby v sociálním zařízení, na chodbě a v kuchyni, osazeny nové zařizovací předměty, nové topné panely u ústředního topení, nové okno na verandě, dlažba vstupního schodiště, zřízen nový vstup ze dvora do suterénu, ostatní stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu.
Objekt neobsahuje žádné provozní místnosti, je obytným domem, splňuje podmínky rodinného domu.

Ostatní stavby :
Garáž - je zděný přízemní objekt volně stojící, střecha sedlová, krov dřevěný, krytina z vlnitého eternitu na latě, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, strop dřevěný s omítnutým podhledem, obvodové zdivo vyzdívané do tl. 30 cm na betonových pasech s lepenkou proti zemní vlhkosti, okno ze sklobetonových tvárnic, dveře palubkové do ocelové zárubně, vrata plechová dvoukřídlová, omítky vápenné hladké a venkovní vápenná stříkaná, proveden rozvod el. instalace, bez vody a kanalizace, podlaha z betonové mazaniny, stáří stavby k roku 2015 - 52 let - 1963.
Ostatní - nemovitost je napojena vodopřípojkou z veřejného řadu, odkanalizování je venkovní kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace, proveden přívod zemního plynu, vjezd vraty z ocelového rámu s drátěnou výplní, vstup ocelovými drátěnými vrátky, oplocení předzahrádky z ocelových sloupků s ocelovou rámovou výplní na betonové podezdívce, oplocení zahrady z ocelových sloupků s drátěným pletivem a betonovou podezdívkou, zpevněná plocha dvora z betonové mazaniny s doplněním betonovými prvky, dřevěná pergola vedle kolníku, skleník ze skleněných lahví, trvalé porosty na zahradě.

Obvyklá cena dle posudku 2 100 000 Kč
Nejnižší podání 1 260 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Zahájení dražby 26.8.2015 10:30 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:45 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

14.srpna 2015 (pátek) ve 13.30 hod.
17.srpna 2015 (pondělí) ve 13.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. dům č.p. 192, k.ú. Dačice, obec Dačice, část obce Dačice V.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela č. 1206 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 192 rod. dům v části obce Dačice V
- parcela č. 1207 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 1264, pro katastrální území Dačice, obec Dačice, část obce Dačice V, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Dačice.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Dačice, DD297

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD297

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín