Dražby online zde

Byt Polná

Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 2 + 1, která se nachází ve 3. NP šestipodlažního obytného domu na sídlišti Palackého ulice, č. p. 978, 979 a 1094, č. bytové jednotky 978/7. Bytový dům č. p. 978, 979 a 1094 je typové panelové výstavby, podsklepený s nástavbou 5. NP s mansardovou střechou na pozemcích parcelní číslo St. 1466, St. 1467 a St. 1712, které jsou ve spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek.
Výměna oken a instalací byla provedena v roce 2000. Elektroinstalace je světelná. Objekt má vodovodní, kanalizační, elektro a plynovodní přípojku z veřejné sítě. Ohřev teplé vody a topení jsou zajištěny centrálně ze společné plynové kotelny.
V oceňovaném bytě je původní montované instalační jádro s koupelnou a splachovacím WC, rozvody ZTI a původními zařizovacími předměty. V pokojích jsou podlahy s krytinou z PVC a kobercem. V kuchyni je původní kuchyňská linka s digestoří a plynový sporák. Bytová jednotka je v původním stavu s nezbytnou údržbou. Z ostatního vybavení je proveden zvonkový rozvod a společná anténa.
Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky je 58,30 m2.

Obvyklá cena dle posudku 750 000 Kč
Nejnižší podání 530 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 16.9.2015 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

14.srpna 2015 (pátek) ve 12.00 hod.
17.srpna 2015 (pondělí) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Polná, obec Polná, část obce Polná, bytová jednotka č. 978/7.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 978/7 v budově č.p. 978, č.p. 979, č.p. 1094 postavené na parcele st. p.č. 1466, st. p.č. 1467, st. p.č. 1712, spoluvlastnického podílu id. 5579/237308 na společných částech domu č.p. 978, č.p. 979, č.p. 1094 postaveném na parcele st. p.č. 1466, st. p.č. 1467, st. p.č. 1712, spoluvlastnického podílu id. 5579/237308 na společných částech pozemku st. p.č. 1466 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu id. 5579/237308 na společných částech pozemku st. p.č. 1467 - zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu id. 5579/237308 na společných částech pozemku st. p.č. 1712 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 2541 a LV č. 2471, pro katastrální území Polná, obec Polná, část obce Polná, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Polná, DD298

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD298

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín