Dražby online zde

RD Bystřice pod Hostýnem

Předmětem dražby je podsklepený (pravděpodobně ne zcela podsklepený) dům se dvěma nadzemními podlažími a valbovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy zhruba čtvercový. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze dvora na jihozápadní straně domu. Všechna podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Půda je přístupná pravděpodobně zevnitř domu. Celková výměra pozemků dle LV je 785 m2.
Konstrukce a vybavení:
Základy betonové. Svislé nosné konstrukce zděné. Krov dřevěný se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště betonové. Stropy s rovným podhledem. Podlahové krytiny – provedení neprověřeno. Vnitřní omítky vápenné, hladké. Fasádní omítky břízolitové, bez venkovních obkladů, bez dodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod demontován.
Dům je nejspíš napojen na dálkový vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Ve dvoře je vlastní studna s ruční pumpou. Splaškové vody jsou svedeny pravděpodobně do septiku s přepadem. Plynová přípojka zřejmě není využívána. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Způsob ohřev vody nebyl prověřen. Vybavení kuchyně a soc. zařízení pravděpodobně podstandardní. Vnitřní vybavení v jednoduchém zastaralém provedení.
Dispoziční řešení (nebylo prověřeno - předpoklad):
Pravděpodobně z poloviny podsklepení (bez vestavěné garáže).
V obou nadzemních byty 2+1 (anebo možnost zřízení bytů 2+1).
V 1.NP nadstřešený vstup do domu, ve 2.NP balkón.

Popis byl proveden na základě ohledání zvenčí.

Obvyklá cena dle posudku 1 250 000 Kč
Nejnižší podání 750 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Zahájení dražby 30.9.2015 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

24.srpna 2015 (pondělí) v 17.45 hod.
25.srpna 2015 (úterý) v 17.45 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. dům č.p. 1165, k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, část obce Bystřice pod Hostýnem.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. st. 1237 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 1165 rod. dům v obci Bystřice pod Hostýnem
- parcela p. č. 2688/1 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 2051, katastrální území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, část obce Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Bystřice pod Hostýnem, DD301

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD301

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín