Dražby online zde

RD Častohostice

Předmětem dražby je rodinný dům předpokládaného stáří okolo 100 roků, je bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím, se sedlovými střechami bez využitého podkroví. Postavený je jako dvojdům (levá polovina), půdorysně atypického tvaru do písmene L. Složený je z 2 částí - uliční část domu má hřeben střechy rovnoběžně s přilehlou komunikací, na ni navazující dvorní část má hřeben kolmo, oba jsou v jedné výškové úrovni. Celý dům obsahuje byt velikosti 2+1, v přední části domu je umístěný 1 pokoj (ložnice) a průjezd do dvora, odkud se vchází do domu. Směrem do dvora jsou umístěné kuchyň, pokoj, komora, soc. zařízení. předsíňka Ve střední části domu je umístěný 2. vstup do domu. Na dvoře je umístěna malá kolna a stodola. Plocha dvora je nezpevněná, pouze podél domu je betonový chodníček.
Dům je zděný z cihel tl. 60 cm, stropy jsou dřevěné trámové s podbitím a omítkou, krov sedlové střechy je dřevěný vázaný, střešní krytina tašková (betonová i pálená), klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější fasáda je vápenná hladká s nátěrem, okna jsou vyměněná za dřevěná Euro, dveře vnitřní jsou hladké lakované, vnější dřevěné prkénkové. Podlahy jsou betonové opatřené plovoucí podlahou, ker. dlažbou. Vytápění domu je ústřední kotlem na tuhá paliva, příprava TUV je elektrickým bojlerem. Koupelna je vybavena vanou a umyvadlem, WC je standardní splachovací, v kuchyni je elektrický sporák, kuchyňská linka, za kterou je zeď obložena keramickým obkladem, stejně jako stěny v koupelně. Dům prošel v roce 2013 částečnou rekonstrukcí, při které byla vyměněna okna, bylo podřezáno zdivo a provedeny hydroizolace, omítky, položeny nové podlahové krytiny, dlažby. Byla opravena a natřena fasáda.
Celkově je dům v dobrém stavu. Celková výměra pozemků dle LV je 371 m2.

Obvyklá cena dle posudku 495 000 Kč
Nejnižší podání 270 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 2.3.2016 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. st. 38 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je objekt k bydlení č.p. 41 v části obce Častohostice,
vše zapsáno na LV č. 423, pro katastrální území Častohostice, obec Častohostice, část obce Častohostice, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Moravské Budějovice.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Častohostice, ODD299

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD299

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín