Dražby online zde

Garáž Střekov

Předmětem dražby je řadová středová garáž. Je situována v místní části Ústí nad Labem, na Střekově v ul. Truhlářova. Z této ulice je také přístup ke garáži. Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné, vrata výklopná, ocelová. Střecha je rovná s živičnou krytinou. Omítky jsou standardní. Podlaha je betonová a instalace nejsou zavedeny. Je patrno, že je zde zanedbána údržba. Stáří je odhadováno na 40 roků.
Celková zastavěná plocha je 18,91 m2.

Obvyklá cena dle posudku 67 000 Kč
Nejnižší podání 40 000 Kč
Min. příhoz 1 000 Kč
Dražební jistota 8 000 Kč
Zahájení dražby 12.11.2015 10:30 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:45 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

10.listopadu 2015 (úterý) v 15.40 hod.
11.listopadu 2015 (středa) v 10.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. garáž bez čp/če, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem, část obce Střekov.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcely p.č. 457/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je garáž bez čp/če, vše zapsáno na LV č. 699, pro katastrální území Střekov, obec Ústí nad Labem, část obce Střekov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Garáž Střekov, DD272

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD272

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín