Dražby online zde

Chata Zdiby

Předmětem dražby je nepodsklepená chata se dvěmanadzemními podlažími (2.NP jepodkrovní) asedlovou střechou. Vedle chaty jebetonový venkovní sklep opůdorysu 2,80x2,00m, přístupný poklopem apoocelovém žebříku. Půdorys zastavěné plochy chaty je čtvercový. Hlavní vchod dochaty jevúrovni 1.NP odcesty naseverovýchodní straně chaty. Podkrovní podlaží jepřístupné stropním průlezem, povnitřním žebříku. Celková výměra pozemků dle LV je 442 m2.

Konstrukce a vybavení:
Základy betonové. Svislé nosné konstrukce dřevěné vtloušťce 10cm. Krov dřevěný se střešní krytinou zšablon. Klempířské konstrukce zpozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště senevyskytuje, pouze žebřík. Stropy dřevěné trámové sviditelnými trámy. Podlahové krytiny zbetonové adřevěné. Vnitřní avnější opláštění dřevěné, bezdodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná zdvojená.

Chata je napojena pouze naelektrickou síť. Voda je donášena zvlastní studny. Suchý záchod sžumpou jevkůlně umístěné nazahradě. Vnitřní rozvody světelné elektroinstalace. Vytápění lokální kamny natuhá paliva. Vybavení kuchyně asoc.zařízení senevyskytuje (pouze kuchyňské skříňky).


Dispoziční řešení:
1.NP: obytná místnost
2.NP: obytná půda (s matracemi napřespání)

Historie a stav:
Stáří chaty 35-40roků. Údržba běžná. Chata není vybavena pro trvalé celoroční využívání.

Obvyklá cena dle posudku 520 000 Kč
Nejnižší podání 320 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 60 000 Kč
Zahájení dražby 10.12.2015 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

10.listopadu 2015 (úterý) ve 13.30 hod.
11.listopadu 2015 (středa) ve 12.45 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. rekr. č.e. 217, k.ú. Zdiby, obec Praha-východ, část obce Zdiby.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 462 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.e. 217 rod. rekr. v obci Zdiby
- parcela p.č. 392/26 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 625, katastrální území Zdiby, obec Praha-východ, část obce Zdiby, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Chata Zdiby, DD305

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD305

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín