Dražby online zde

RD Osoblaha

Předmětem dražby je podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a vysokou mansardovou střechou, bez vybaveného podkroví (s možností využití podkroví). Půdorys zastavěné plochy je čtvercový. Všechna podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Celková výměra pozemků dle LV je 713 m2.
Konstrukce a vybavení:
Betonové základové pasy. Svislé nosné konstrukce zděné, standardní. Krov dřevěný se střešní krytinou z eternitových šablon. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště betonové se zábradlím. Stropy betonové a dřevěné trámové. Podlahové krytiny z keramické dlažby a dřevěných prken. Vnitřní omítky vápenné hladké. Fasádní omítky vápenné hladké, částečné, bez venkovních obkladů, bez dodatečného zateplení. Dveře dřevěné náplňové do dřevěných zárubní. Okna dřevěná dvojitá. Bleskosvod instalován.
Dům je napojen na elektrickou síť. Způsob zásobování vodou a odkanalizování nebyl přesně prověřen. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné elektroinstalace. Ústřední topení z kotle na tuhá paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – sporák na propan-butan. Vybavení soc. zařízení – sprchový kout, umyvadlo, WC (nefunkční). Vnitřní vybavení v jednoduchém zastaralém provedení.
Dispoziční řešení (nebylo přesně prověřeno):
1.PP: sklepní a technické místnosti
1.NP: byt velikosti 3+1
Popis byl proveden na základě ohledání zvenčí

Obvyklá cena dle posudku 380 000 Kč
Nejnižší podání 380 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 60 000 Kč
Zahájení dražby 17.12.2015 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

18.listopadu 2015 (středa) ve 14.30 hod.
16.prosince 2015 (středa) ve 14.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. dům č.p.39, k.ú. Osoblaha, obec Osoblaha, část obce Osoblaha.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 779 655 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- pozemek parc. č. 545, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Osoblaha, č.p. 39, rodinný dům;
- pozemek parc. č. 546, trvalý travní porost
vše zapsáno na listu vlastnictví č. 32, obec Osoblaha, katastrální území Osoblaha, Katastrálního úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Osoblaha, DD300

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: DD300

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín