Dražby online zde

RD Dolní Lánov

Předmětem dražby je zčásti podsklepený dům se dvěmanadzemními podlažími (2.NP jepodkrovní) asedlovou střechou. Půdorys zastavěné plochy je obdélníkový spodélnou osou vorientaci sever-jih. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP odcesty nazápadní straně domu. Oběnadzemní podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Sklep jepřístupný zvenčí. Celková výměra pozemků dle LV je 3.187 m2.
Konstrukce a vybavení:
Původní základy, pododatečném podřezání svodorovnou hydroizolací. Svislé nosné konstrukce převážně zděné zpálených cihel vtloušťce 45cm. Krov dřevěný se střešní krytinou zfalcovaného plechu. Klempířské konstrukce zpozinkovaného plechu. Vnitřní schodiště dřevěné. Stropy dřevěné trámové srovným podhledem. Podlahové krytiny zbetonového potěru, keramické dlažby, PVC adřevěných prken. Vnitřní omítky vápenné, hladké, keramické obklady. Fasádní omítky stříkané, zčásti otlučené, bezvenkovních obkladů, bezdodatečného zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná, převážně dvojitá.
Dům je napojen na dálkový vodovod aelektrickou síť. Vlastní studna senevyskytuje. Splaškové vody jsou svedeny dožumpy. Vnitřní rozvody studené ateplé vody, kanalizace asvětelné atřífázové elektroinstalace. Vytápění krbovými kamny svýměníkem tepla. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, sporák. Vybavení soc.zařízení – vana, umyvadlo, WC. Vnitřní vybavení je vmoderním provedení.
Dispoziční řešení:
1.PP: sklep
1.NP: průchozí chodba seschodištěm, koupelna sWC, obývací pokoj skuchyňským koutem,
2pokoje (jeden pokoj je samostatně přístupný zchodby, druhý zobývacího pokoje)
+ zadní chodba, WC, komora, dílna
2.NP: 2pokoje (jeden je nedokončený), místnost prokoupelnu
Vdomě jsou 2samostatné byty. Bytvpřízemí jeobývaný, jeden pokoj jeodostatní obytné části oddělen průchozí chodbu, která slouží také kpřístupu dopodkrovního bytu. Vpodkrovním bytě je zabydlen 1pokoj, druhý pokoj, kuchyňský kout akoupelna čekají nadokončení.
Historie a stav:
Stáří domu odroku 1902. Hlavní konstrukční prvky dlouhodobé životnosti jsou původní, uvnitř domu proběhla částečná modernizace (např.schodiště, instalační rozvody, koupelna). Dům je tedy částečně modernizován, modernizace však není zcela dokončena.

Obvyklá cena dle posudku 1 300 000 Kč
Nejnižší podání 780 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 160 000 Kč
Zahájení dražby 17.12.2015 10:45 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 11:00 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

8.prosince 2015 (úterý) ve 14.15 hod.
9.prosince 2015 (středa) v 11.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. obj. bydlení č.p. 225, k.ú. Dolní Lánov, obec Dolní Lánov, část obce Dolní Lánov.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 306 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 225 bydlení v obci Dolní Lánov
- parcela p.č. 33 – lesní pozemek
- parcela p.č. 36 – trvalý travní porost
vše zapsáno na LV č. 68, katastrální území Dolní Lánov, obec Dolní Lánov, část obce Dolní Lánov, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Dolní Lánov, DD307

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD307

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín