Dražby online zde

Pozemky Měrůtky

Předmětem dražby jsou parcela p.č. 2232 – orná půda o výměře 2.971 m2, parcela p.č. 2245 – orná půda o výměře 5.361 m2 a parcela p.č. 2247 – orná půda o výměře 2.480 m2 ,vše zapsáno na LV č. 525, pro katastrální území Měrůtky, obec Lutopecny, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Obvyklá cena dle posudku 130 176 Kč
Nejnižší podání 130 176 Kč
Min. příhoz 1 000 Kč
Dražební jistota 30 000 Kč
Zahájení dražby 23.3.2016 10:15 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:30 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

8.března 2016 (úterý) v 10.00 hod.
15.března 2016 (úterý) v 10.00 hod.


Sraz zájemců o prohlídku se stanovuje v kanceláři dražebníka, tj. J. A. Bati, 5520, 22. budova areálu Svit, Zlín.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcely p.č. 2232 – orná půda,
- parcely p.č. 2245 – orná půda,
- parcely p.č. 2247 – orná půda,
vše zapsáno na LV č. 525, pro katastrální území Měrůtky, obec Lutopecny, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemky Měrůtky, DD313

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD313

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín