Dražby online zde

id. 1/2 pozemků Popovice u Kroměříže

Předmětem dražby jsou id. ½ parcely p.č. 442 – lesní pozemek o výměře 886 m2, id. ½ parcely p.č. 466 – lesní pozemek o výměře 1.557 m2, id. ½ parcely p.č. 467 – lesní pozemek o výměře 1.511 m2, id. ½ parcely p.č. 545 – lesní pozemek o výměře 20.167 m2 a id. ½ parcely p.č. 550 – lesní pozemek o výměře 1.392 m2, vše zapsáno na LV č. 526, pro katastrální území Popovice u Kroměříže, obec Rataje, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž a id. ½ parcely p.č. 2329 – orná půda o výměře 10.989 m2, vše zapsáno na LV č. 654, pro katastrální území Popovice u Kroměříže, obec Rataje, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Obvyklá cena dle posudku 254 813 Kč
Nejnižší podání 254 813 Kč
Min. příhoz 1 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Zahájení dražby 23.3.2016 10:30 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:45 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

9.března 2016 (středa) v 10.00 hod.
16.března 2016 (středa) v 10.00 hod.


Sraz zájemců o prohlídku se stanovuje v kanceláři dražebníka, tj. J. A. Bati, 5520, 22. budova areálu Svit, Zlín.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- id. ½ parcely p.č. 442 – lesní pozemek,
- id. ½ parcely p.č. 466 – lesní pozemek,
- id. ½ parcely p.č. 467 – lesní pozemek,
- id. ½ parcely p.č. 545 – lesní pozemek,
- id. ½ parcely p.č. 550 – lesní pozemek,
vše zapsáno na LV č. 526, pro katastrální území Popovice u Kroměříže, obec Rataje, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.
- id. ½ parcely p.č. 2329 – orná půda,
vše zapsáno na LV č. 654, pro katastrální území Popovice u Kroměříže, obec Rataje, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: id. 1/2 pozemků Popovice u Kroměříže, DD314

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD314

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín